Kategori : AHLAK

Nefsi Arındırmak

Nefsi Arındırmak

Peygamberlerin hedeflerinden biri belki de en önemlisi insanların nefislerini tezkiye ederek, arındırmak ve en güzel bir şekilde yetiştirmekti

Kalbin Katılışması

Kalbin Katılışması

İnsanın kalbi ilk başta sefa, nuraniyet, şefkat ve has rahmete sahiptir. Kendi türünden olan diğer insanların ve hatta hayvanların bile ıstırap ve rahatsızlığından rahatsız olur.

Lokman Hekimin Oğluna Öğütleri

Lokman Hekimin Oğluna Öğütleri

İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, müdafaasına kalkışma, hislerini hayra yönelt

Nefsi Tanımak

Nefsi Tanımak

İleride onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun

Kum ve Necef İlişkileri Arttırılmalıdır

Kum ve Necef İlişkileri Arttırılmalıdır

Şii dünyasının en etkili dini otoritelerinden Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Necef ve Kum ilmiye havzaları arasındaki ilişkilerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Gerçek manâsı ile; Allah'a (c.c) göre, yeri ve semaları yarattığı günden bu yana Allah'ın (CC) kitabında aylar on ikidir.

Hayırlı Olanı İstemek

Hayırlı Olanı İstemek

Vaktiyle İsfahan âlimlerinden biri, deniz yoluyla hacca müşerref olmak için bir grupla birlikte Bûşehr’e gelmişti. Ne var ki İngiliz elçiliği vize vermeyerek zorluk çıkarmıştı.

Arifler Açısından Aşk

Arifler Açısından Aşk

Geçen bölümde felsefeciler ve Akliyyunun kâmil insanını incelerken onlara göre insanın özü ve zatının "akıl"dan ibaret olduğunu

İmanın Asaleti

İmanın Asaleti

Akliyyun hususunda ele alacağımız diğer bir mesele de imanın "asalet"e sahip olup olmadığı konusudur.

Yardımlaşma

Yardımlaşma

Erkekler bütün ev işlerini eşlerine yüklememeli, halı yıkamak, perde asmak ve misafir ağırlamak gibi işlerin ağır ve yoğun olduğu durumlarda bazen eşlerine yardımcı olmalıdırlar.

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

İlahi kitaba ve değerli İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) sünnetine[1] amel ederek Yüce Allah’a kulluk, mutlak kemale ve sonsuz ilahi rahmete ermek için tek yoldur.

Ayetullah Sistani'den anayasa vurgusu

Ayetullah Sistani'den anayasa vurgusu

Irak'ın önemli İslam âlimlerinden, taklit mercii Ayetullah Ali Sistani, Irak'ta milli birlik hükümetinin kurulması konusunda siyasi grupları anayasaya bağlı kalmaya davet etti.

Ayetullah Sistani, ABD’nin oyununu bozdu

Ayetullah Sistani, ABD’nin oyununu bozdu

ABD’nin Suudi Arabistan eliyle destekleyerek Irak’taki gidişatı kendi lehine çevirtmek için kullandığı Allavi’nin koalisyon önerisi Ayetullah Sistani’den döndü.