Kategori : AHLAK

Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

Nefsine karşı savaşan ve kalplerini kötülüklerden arındırmaya çalışan bazı salih ve takvalı kardeşler, ahlak ilmini öğrenmeye çalışmanın gerekliliği hakkında yanılgıya düşmüşlerdir.

Aklın Özellikleri

Aklın Özellikleri

Akıl en büyük kalkandır; Rivayetlerde akıl, hidayet çırağı, keskin kılıç ve güvenilir bir müşavir sıfatlarıyla tanımlanmıştır.

Kemale Nasıl Ulaşılabilir?

Kemale Nasıl Ulaşılabilir?

Kemal, fiiliyat ve sırf varlık demek olup, kuvve ve kabiliyetin olmaması demektir veya bir şeyin son halinde sahip olması gereken sıfat ya da sıfatlar demektir.

İman ve İslam

İman ve İslam

Bu bölümde şu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız ki iman ile İslam arasındaki nispet nedir?

Sadakanın Önemi

Sadakanın Önemi

Hacca müşerref olduğum yıl, rabbani âlim merhum Hacı Şeyh Muhammed Cevad Bîdâbadî de oradaydı. Yolculuk sırasında haramiler hacıların çoğu mallarına el koymuşlardı.

İlmin Fazileti

İlmin Fazileti

Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse Allah onu cennete giden bir yola koyar ve melekler ondan razı olarak kanatlarını ilim talibi için gerer.

Ayetullah Sistani’nin Seçim Bildirisi

Ayetullah Sistani’nin Seçim Bildirisi

Parlamento seçimleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle aziz Irak ülkesinin geçirmekte olduğu şu kritik durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu seçimler herkesin özlemle beklediği yasama ve yürütme organının en güzel şekilde görevi üslenmesi için tek çıkış yoludur.

Ahiret

Ahiret

İslâm, insanlardan dünyayı olduğu gibi tanımalarını, amel ve hareketlerini bu görüşle uyumlu bir hâle getirmelerini istiyor. Dünyayı böyle tanıyan kimseler ona tutulmaz,

Kötü Ahlak

Kötü Ahlak

Resulullah (s.a.a) ve masum İmamlar (Allah’ın rahmeti onların hepsinin üzerine olsun) kötü ahlak hakkında şöyle buyurmuşlardır

İman ve Ahlak..

İman ve Ahlak..

manın ilk etkisi ahlâka destek oluşudur. Yani, yaşamın büyük bir sermayesi olan ahlâk, iman olmadan sağlam bir temele sahip olmamaktadır.

Ana-Babaya Saygı

Ana-Babaya Saygı

Allah Teala ve on dört masumun haklarından sonra, insanın üzerinde en çok hakkı olanlar anne ve babadır.