Siz Aleviler İmam Ali Hareminin (Türbesinin) Güvercinleri idiniz
Uçurdular Sizi Buralardan
Artık Geri Dönme Vaktiniz Gelmedi mi?
Ayetullah Sistani:

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
Alulbeyt Ailesi Ehlibeyt Dostlarının İftiharıdır
 
 
Kurumlarımız ve Kültür Çalışmalarımızdan bazıları.

27/09/2010

 

 

MUKADDİME

Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Hüseyni Sistanî (Allah uzun ömürler versin) mukkades İslam yolu olan geçmişte ki değerli mercilerin yolunu devam ettirmek, halkın merceiyet görevi çağrısına cevap vermek ve mukaddes İslam dininin yücelmesi ve halkın İlahî ahkâmlara yönlendirilmesi için merceiyet görevini üstlendikten sonra bütün gayretini bu yolda sarf etmiştir.

Bundan dolayı Hz. Ayetulluh Sistanî’nin bürosu kurularak aşağıdaki hizmetleri vermeye başlamıştır:

1 - İslam tebliğcilerinin gönderilmesi
2 - İstiftaât heyeti
3 - Fakirlere yardım heyeti
4 - Kitap ve kaset gönderme heyeti.
5 - Talebelere aylık dağıtma heyeti
6 - Hacc Bürosu


TEBLİĞCİ GÖNDERİ

Aziz İslam dininin gerçek ve hakk sesini dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan taraftarlarına duyurmak gerekmektedir. Bundan dolayı bu çok önemli ve hassas görevin yerine getirilebilmesi için Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin bürosu tarafından tebliğci gönderilmesi bölümü açılmıştır. Böylelikle İslam tebliğcilerin tebliğe rahat gitmeleri konusunda onlara destek sağlanmıştır.

Bu bölüm tarafından özellikle Muharrem ve Ramazan aylarında dünyanın bütün noktalarına yüzlerce tebliğci gönderilmiştir. Bu tebliğcilerin gönderilmesi bir kısmı İslam merkezlerinin talebleri üzerine gerçekleşmiştir. örneğin bu tebliğciler, Arap, Afrika, Güney doğu Asya ülkeler, Avustralya, Amerika gibi ülkelere gönderilmiştir.


İSTİFTÂ HEYETİ

Halkın geneli taklit ettikleri müçtehitten şer’i sorularına gerekli cevabı almak isterler. Bundan dolayı istiftaâtlara cevap vermek amacıyla bir heyetin kurulması söz konusu olmuştur. Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosu yeni, güncel şer’i vb. sorulara cevap vermek umacıyla yine o hazretin fetvaları doğrultusunda bir heyetin kurulmasına karar vermiştir.

Bu bölümde Hz. Ayetullah Sistanî’nin değerli, takvalı öğrencileri görev yapmakta ve sorulara cevap vermektedirler. Soruların cevapları, Hz. Ayetullah Sistanî’nin kitaplarında araştırılarak ele getirilmekte ve o hazretin fetvası doğrultusunda sahih cevap verilmektedir. Herhangi bir sorunun cevabı bulunmadığı takdirde soru Necef-i Eşref’e gönderilmektedir.
Şu noktaya da dikkat çekmek gerekir ki, tam ilmihal kitabında yazılan fetvaya zıt olan cevapların sebebi hazretin eski fetvasından dönmesi veya çap hatasıdır.

Aynı şekilde bu heyet, dini meseleleri ilgilendiren şer’i, itikadî soruları aldıktan sonra Hz. Ayetullah Sistanî’nin görüşüne göre cevaplamaktadır. Bazı konularda, bütün heyet üyelerinin hemfikir olması veya takvalı alimlerin görüşleri ile uygun olması durumunda cevap heyet tarafından verilmektedir.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki bu heyet bir kısım sorulara cevap vermemektedir. Zira bu sorular bazı özel şahıslarla ilgili olmakta bundan dolayı Hz. Ayetullah Sistanî’nin bu konuda kesin men emri bulunmaktadır. Bu gibi sorulara cevap verilmemesi başka hiçbir mana ifade etmektedir. Bir takım sorulara da değersiz olmalarından dolayı cevap verilmemektedir.


YARDIM KOMİTESİ

Hz. Ayetullah uzma Sistanî’yi farklı kılan noktalardan birisi de İslam ümmetinin bütün tabakalarıyla iç içe olması ve özellikle fakir, miskin insanların elinden tutup yardım da bulunmasıdır.
Bundan dolayı Hz. Ayetullah Sistanî’nin bürosu fakirlere ve düşkünlere yardım etmeyi kendilerine şer’i bir vazife olduğuna inanarak Fakirlere Yardım Heyeti kurulmasına karar vermiştir.

HEYETİN ÖNEMLİ FAALİYETLERİ:

1- Fakir ve düşkünlere sabit ve geçici yardımlar.
2- Hüseyniyeler de gerçekleştirilen mezhebi programlar için heyetlere yapılan yardımlar.
3- Tıbbî yardımlar
4- Mübarek Ramazan ayında yapılan yardımlar
5- Evlilik için yapılan yardımlar.


KİTAP GÖNDERME

Dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan insanlara hak ve gerçek İslam sesini duyurmak, İslam dinini yaymak ve yaşatmak amacıyla Hz. Ayetullah Sistanî’nin bürosu tarafından böyle bir bölümün açılmasına karar verilmiştir. Bu bölüm Şiîlik hakkında kitap, kaset, dergi ve makalelerin gönderilmesi sorumluğunu üstlenmiştir. Aynı şekilde bu bölüm Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin yazmış olduğu Tam İlmihal, Hacc Amelleri, Minhacü’s-Salihin gibi onlarca fıkhî kitabı gönderme görevini üstlenmiştir.

TALEBE AYLIKLARI

Hz. Ayetullah uzma Sistanî (Allah uzun ömürler versin) merceiyet görevini üstlendikten sonra ilim havzalarına ve dini medreselere has bir ihtimam göstermiştir. Bu da o hazretin Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin korunup, yayılması karşısında duyduğu vazifenin göstergesidir.

Bundan dolayı bu bölüm, ilim havzalarını desteklemek amacıyla yıllık olarak gözle görülür miktarda talebelere aylık vermektedir. Bu vesileyle on binlerce talebenin rahat ders okumaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 


HACC BÜROSU

Hacc bazılarının ömründe kendisine bir defa nasip olan büyük bir saadettir. Bundan dolayı hacc amellerini çok dikkatli ve ihtiyatlı yapmak gerekir. Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin hacc bürosu bu konuları göz önünde bulundurarak hacca giden Müslümanlara elinden gelen yardımı yapmaya çalışmaktadır.
Hacc bürosunun çeşitli faaliyetleri vardır. Bu faaliyetlerin hepsini burada zikretmemiz mümkün olmadığından bir kaçına işaret edeceğiz:

1- Hacıların hacc boyunca karşılaştıkları fıkhî sorulara cevap vermek ve bu alanda onlara yardımcı olmak.
2- Dünyanın çeşitli yerlerinden hacc amellerini yapmak için gelen hacılar ile görüşmek; dinî, mezhebî konularda onları aydınlatmak, öneri ve görüşlerini almak ve taklit mercileri ile olan irtibatlarını güçlendirmek.
3- Hacca müşerref olan değerli alim ve bilginler ile görüşmek.
4- Hacc’a müşerref olacak tebliğcilere yardımda bulunmak.

 

 

 

 • 1. İmam Ali (a.s) Müessesesi
 • 2. İmam Ali (a.s) Müessesesi - Londra
 • 3. İmam Ali (a.s) Müessesesi - Beyrut
 • 4. Kur’an İlimleri Ve Tefsiri Özel Kütüphanesi
 • 5. Hadis İlimleri Özel Kütüphanesi
 • 6. Fıkıh ve Usul Özel Kütüphanesi
 • 7. Özel Felsefe Ve Kelam Kütüphanesi
 • 8. Özel Edebiyat Kütüphanesi
 • 9. Özel Edebiyat Kütüphanesi - Necef-i Eşref
 • 10. Özel Tarih Kütüphanesi
 • 11. Allame Tabatabaî (r.a) Kütüphanesi
 • 12. Merkez-i Risale
 • 13. Akait Araştırmaları Merkezi
 • 14. Akaid Araştırmaları Merkezi - Necef-i Eşref
 • 15. El-Mustafa (s.a.a) İslami Araştırmalar Merkezi
 • 16. İslam Mirasını İhya Etme Merkezi
 • 17. Özel İmam Mehdi (a.f) Merkezi - Necef-i Eşref
 • 18. Dini İrşat Ve Meşveret Merekezi
 • 19. Ez-Zehra (s.a) Kültür Merkezi
 • 20. Astronomi Araştırma Merkezi
 • 21. İmam Sadık (a.s) İslam Tıbbı Araştırma Merkezi
 • 22. Ders ve Havza Kitaplarının Telif ve Dağıtım Merkezi
 • 23. Ayetullah Şeyh Abdul-Kerim Hâiri Kültür Merkezi
 • 24. Uluslar arası Haberleşme Merkezi (Parsa)
 • 25. Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezi - Merkez Şube
 • 26. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - Necef-i Eşref
 • 27. Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezi - Kerbela
 • 28. Uluslararası Alulbayt Haberleşme Merkezi - Kazimeyn
 • 29. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - Basra
 • 30. Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezi - Ya Zehra (a.s)
 • 31. Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Bakır (a.s)
 • 32. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Sadık (a.s)
 • 33. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Kazım (a.s)
 • 34. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Rıza (a.s)
 • 35. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Cevad (a.s)
 • 36. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Hadi (a.s)
 • 37. Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Mehdi (a.f)
 • 38. Alulbayt Uluslar arası Haberleşme Merkezi - Lahur
 • 39. Alulbayt Uluslar arası Haberleşme Merkezi - Karaçi
 • 40. Alulbeyt Müssesesi İstanbul Türkiye 

  SOSYAL HİZMETLER

 • 1. Hz. Ayetullah uzma Sistanî Toplu Konutları-Siteleri
 • 2. Mehdiye Toplu Konutları-Siteleri
 • 3. Ez-Zehra Toplu Konutları-Siteleri
 • 4. Saminü’l-Hücec (a.s) Toplu Konutları-Siteleri
 • 5. İmam Hadi Toplu Konutları-Siteleri
 • 6. Iraklı Muhacirlere Yardım Ulaştırma Merkezi
 • 7. Fakirlere, Sel ve Depremden Mağdur Olanlara Yardım Ulaştırma Merkezi
 • 8. Afganlı Muhacirlere Yardım Heyeti
 • 9. İmam Sadık (a.s) Hayır Kliniği
 • 10. Veliyi Asr (a.f) Hayır Kliniği
 • 11. Cevadi’l-Eimme (a.s) Özel Göz Hastalıkları Hastanesi
 • 12. İmam Hasan-ı Müçteba (a.s) Hayır Kliniği
 • 13. Hz. Rukeyye (a.s) Kadın Doğum Hayır Hastanesi

   

   

   

 •  

  Yorum Ekle

  Yazdır

  YORUM LİSTESİ

  KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

  n

  18/01/2012 - 16:01 Kerbela’da Bir İlk

  n

  22/12/2011 - 17:33 Bursa Aşura'ya Aşinadır, Çünkü Orası Ehlibeyt Sevgisiyle Yoğrulmuştur.

  n

  22/12/2011 - 17:11 "Tuzluca'da Aşura" Bütün Mezhep Mensuplarının Buluştuğu Matemdir

  n

  20/11/2011 - 11:05 11 Tekfirci İdam Edildi

  n

  16/11/2011 - 10:08 Velayet Bayramı Berlin'de Kutlandı

  n

  14/11/2011 - 15:30 Beytuzzehra'da Coşkulu Gadir-i Hum Bayramı

  n

  21/05/2011 - 03:25 Mustafa İslamoğlu Hocanın Irak Ziyaretinden Kesitler

  n

  13/05/2011 - 16:42 Dünya Müslüman Kadınlar Günü Kutlanıyor

  n

  29/04/2011 - 17:00 Yanlız Değilsin Bahreyn

  n

  23/04/2011 - 12:19 Iğdır Halkından Bahreyn'e Destek!

  n

  23/04/2011 - 11:32 Türk Halkı Bahreyn'i Unutmadı!

  n

  12/04/2011 - 11:56 Kerbela Ziyareti Kazanan Talihlilerin Dikkatine!

  n

  22/03/2011 - 15:16 1. Bayanlar Arası Kuran Okuma Yarışması Sonuçlandı

  n

  11/03/2011 - 10:57 Anneler Azizdir

  n

  11/03/2011 - 10:49 Sadakanın Önemi

  n

  08/03/2011 - 15:33 İnsan, Ebedi Saadet İçin Yaratılmıştır

  n

  02/03/2011 - 09:12 Değerli Hocamızı Rahmetle Anıyoruz!

  n

  02/03/2011 - 08:41 Ayetullah Şehristani'den Taziye Mesajı

  n

  28/02/2011 - 19:14 Ayetullah Sistani’nin Bürosundan Erbakan’ın Cenazesine Özel Temsilci

  n

  28/02/2011 - 02:40 Saadet Partisi lideri Necmettin Erbakan vefat etti.

  n

  24/02/2011 - 13:25 Ayetullah Sistani İmam Sadr'ın Özgürlüğü İçin Müslümanları Duaya Çağırdı

  n

  22/02/2011 - 17:16 Barışçıl Gösteriler Tüm İnsanların Hakkıdır

  n

  18/02/2011 - 23:12 Ayetullah Ensari Alulbeyt'i Ziyaret Etti

  n

  14/02/2011 - 18:42 Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Hatice’nin (s.a) Evliliği

  n

  31/01/2011 - 16:04 1.Hayat Pınarı Bilgi Yarışması

  n

  26/01/2011 - 17:58

  Ayetullah Buşehri Alulbeyt Müessesesini Ziyaret Etti.

  n

  19/01/2011 - 18:27 Alulbeyt Müessesesi'nden resmi açıklama!

  n

  19/01/2011 - 10:10 Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü ve Takvasından Örnekler

  n

  12/01/2011 - 09:16 Amr Musa'dan Ayetullah Sistani'ye Övgü

  n

  08/01/2011 - 12:48 "Bayanlar Arası Kuran Okuma Yarışması" Kayıtları Başladı

  n

  18/12/2010 - 09:32

  Tuzluca'da Görkemli Aşura Merasimi

  n

  13/12/2010 - 11:46 Yezid Kimdir?

  n

  03/12/2010 - 13:01 İhsanın Mükâfatı

  n

  02/12/2010 - 13:03 İslamî Adabı Riayet Etmek

  n

  25/11/2010 - 13:24 Ailede Eğitim

  n

  15/11/2010 - 14:26 Rahmet Günü Kurban Bayramı

  n

  15/11/2010 - 13:43 Müslim b. Akil’in Şehadeti

  n

  13/11/2010 - 13:36 Amel Defteri Hakkına

  n

  12/11/2010 - 14:56 Lokmanın Vasiyeti

  n

  04/11/2010 - 16:55 İnsan ve İbadet

  n

  01/11/2010 - 18:15 Muttakilerin Vasıfları

  n

  01/11/2010 - 18:06 Tezkiyeyi Nefs Simgesi Namaz

  n

  29/10/2010 - 14:34 Hakiki Tövbe’nin Merhaleleri

  n

  28/10/2010 - 13:48 Masumiyetin Anlamı Üzerine

  n

  27/10/2010 - 10:12 Resulullah (s.a.a) ve Kurân

  n

  27/10/2010 - 09:57 Hicabın Felsefesi

  n

  22/10/2010 - 13:37 Gerçek Âlimler ve Rızık Kaynakları

  n

  18/10/2010 - 15:46 Gecenin Derinliklerinde Dua Etmek

  n

  16/10/2010 - 13:21 Gerçek İslam ve Yöresel İslam

  n

  15/10/2010 - 13:37 Anne ve Babanın Görevleri

  n

  14/10/2010 - 12:33 Kurân’daki Akrabalık İlişkisi

  n

  07/10/2010 - 12:03 Kaza ve Kader İnancı

  n

  04/10/2010 - 09:50 İslam’da Kadının Yaratılışı ve Toplumsal Yeri

  n

  02/10/2010 - 11:42 Din, İman, Mümin, Müslim, Kurân, İbadet

  n

  01/10/2010 - 09:53 Algılama ve Düşünme Üzerine

  n

  29/09/2010 - 11:08 İslam’da Yardım ve Yardımseverlik

  n

  27/09/2010 - 17:35 Alulbeyt Ailesi Ehlibeyt Dostlarının İftiharıdır

  n

  24/09/2010 - 10:09 Kurân'da Tövbe

  n

  22/09/2010 - 09:27 Ahlaka Olan İhtiyaç, Ahlakın Faydası ve Önemi

  n

  17/09/2010 - 17:32 Fitnecileri Lanetliyoruz!

  n

  16/09/2010 - 12:35 Akıllı Bir Annenin Kızına Öğütleri

  n

  15/09/2010 - 21:16 Bilge Kadınlar Meşhet Ziyaretinden Döndüler

  n

  15/09/2010 - 13:18 İslami İrfanın Asaleti

  n

  15/09/2010 - 13:03 İslâm Açısından Mead

  n

  15/09/2010 - 12:58 Akrabaların Hakları

  n

  14/09/2010 - 12:14 Takva ve Büyük Günahlar

  n

  14/09/2010 - 12:06 Şeytanın Hile Metotları

  n

  13/09/2010 - 21:37 Alulbeyt Müessesesi Necef'te

  n

  13/09/2010 - 10:00 Kul Hakkı

  n

  16/08/2010 - 11:22 Ramazan Ayının Dua ve Amelleri

  n

  12/08/2010 - 11:44 Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı

  n

  12/08/2010 - 11:21 Ramazan Ayının Faziletleri

  n

  11/08/2010 - 14:25 Rahmet ayı Ramazan

  n

  10/08/2010 - 16:43 Mesut Mekarim Alulbeyt Yayıncılığı ziyaret etti.

  n

  28/07/2010 - 10:14 Hz. Peygamber’in (s.a.a) Beklenen Oğlu

  n

  27/07/2010 - 12:22 İmam Mehdi'nin (a.f) Kutlu Doğum Günü

  n

  24/06/2010 - 10:59 Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

  n

  24/06/2010 - 10:56 Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır

  n

  07/06/2010 - 12:27 Bilge Kadın Hz. Fatıma'nın Doğum Gününü Kutladı

  n

  06/06/2010 - 18:08 Bilge Kadın Anneler Gününü Kutladı

  n

  28/05/2010 - 09:21 İslami İrfanın Asaleti

  n

  28/05/2010 - 09:13 Salih Amel

  n

  19/05/2010 - 15:28 Hz. Ayetullah Müfti Şia Vefat Etti

  n

  06/05/2010 - 12:42 Son Sözü Ayetullah Sistani Söyledi

  n

  27/04/2010 - 15:48 Mısır’ın Bağdat büyükelçisi Ayetullah Sistani'yi

  n

  20/04/2010 - 12:01 el-Arifi’nin Ayetullah Sistani hakkında açıklamaları

  n

  19/04/2010 - 10:04 Mutluluk Anahtarı

  n

  16/04/2010 - 08:22 Ayetullah Seyyid Ali Sistani'den Yalanlama

  n

  15/04/2010 - 09:30 Hükümette Tüm Gruplar Yer Alsın

  n

  06/04/2010 - 08:32 Bela, Kötülük ve Şerrin Sırrı

  n

  19/03/2010 - 08:38 Gıybetle İlgili Ayetler

  n

  15/03/2010 - 09:34 Müminle Görüşmenin Sevabı

  n

  10/03/2010 - 08:56 Takvasız Kurân Okuyanın Akıbeti

  n

  10/03/2010 - 08:54 Herkes İçin Yaşam Örneği

  n

  09/03/2010 - 10:16 Küçük Görülen Büyük Ameller

  n

  09/03/2010 - 09:15 Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

  n

  04/03/2010 - 08:16 Ayetullah Sistani Olmasa Irak’ta Seçimler Olmaz

  n

  19/02/2010 - 11:01 Çocuklara İnsanları Sevmeyi Öğretiniz

  n

  19/02/2010 - 10:18 Anne ve Babanın Görevleri

  n

  16/02/2010 - 11:13 Ayetullah Sistani’den İnsanlık Dersi

  YAZARLAR

  Rahmi Onurşan Rahmani

  Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
  Mikail Gürel

  Sizi Gidi Kamacılar…
  Turgut Atam

  GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
  Kerim Uçar

  MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
  Mir Kasım Erdem

  CAN VERME HALİ
  Yakup Yaşlak

  Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

  MULTİMEDYA

  ETKİNLİK TAKVİMİ

  24 Kasim 2017
  Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30

  DUYURULAR

  ANKET

  SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
  İYİ
  KOTÜ
  ORTA

  Sonuçları Göster

  FAYDALI LİNKLER

   
   

  Ana Sayfa

  Hakkımızda

  Ziyaretçi Defteri

  İletişim