Resulullah (s.a.a) buyurdular: Onlar, kıyamet gününe kadar Kurân’dan ayrılmayan Ehlibeyt’tendir. Ümmet Kurân’a ve Ehlibeyt’e sarıldıkça yolunu şaşırmaz.