Hz. Ali'nin Ehli Kitap ile Münazarası

Hz. Ali'nin Ehli Kitap ile Münazarası

Peygamberlerin (a.s) ve İmamların (a.s) asıl görevlerinden biri insanları doğru yola iletmektir.

Hz. Ali'nin Ehli Kitap ile Münazarası
Peygamberlerin (a.s) ve İmamların (a.s) asıl görevlerinden biri insanları doğru yola iletmektir. Enbiya ve halifeler insanları hidayet noktasında kendilerine has metotlar seçmiş-lerdir. Bu metotlardan biri de münazara ve tartışma ortamları oluşturmaktı. Bu metot Ehlibeyt (aleyhisselam) imamlarının sirelerinde en güzel şekilde göze çarpmaktadır. Hatta Ehli-beyt İmamları (a.s) ashaplarından bazılarını bu iş için özel olarak yetiştirmişlerdir. Meydanların kahramanı, düşmanın korkulu rüyası İmam Ali (aleyhisselam), ilmi ve dini münaza-ralara oturduğunda son derece mütevazı, şefkatli ve merha-metliydi. İmam Ali (aleyhisselam) insanları hidayet etmek için bu metodu seçmişti.
O yüce şahsiyet münazaralarda hiçbir kimseye soru sor-masını yasaklamazdı. Hatta muhaliflerini dahi soru sormaları için teşvik ederdi.
Çünkü İmam Ali (aleyhisselam) sözde değil gerçekte Pey-gamberin (s.a.a) ilim şehriydi. O Allah'ın kitabı ve Peygam-berin (s.a.a) sünnetlerine son derece vakıftı. Hazret katıldığı tüm ilmi müzakerelerde sorulan tüm sorulara şüphe duyma-dan tam bir hâkimiyetle cevap verirdi. Hatta insanları soru sormaları için teşvik eder ve şöyle buyururdu: "Sorun bana, beni kaybetmeden!"
Hz. Ali (aleyhisselam) savaş meydanlarında, soğuk, sıcak demeden hangi ortamda olursa olsun sorulan tüm sorulara sabırla ve güzel bir şekilde cevap verirdi. Hazretin Ehli Kitap ile yaptığı münazaralar tarih kitaplarında kayıtlıdır. İmam Ali'nin (aleyhisselam) Ehli Kitapla yaptığı münazaraların sonunda taassuptan uzak kimseler hazretin huzurundan İslam'ı seçmiş ve kabullenmiş olarak ayrılıyorlardı. İmam Ali (aleyhisselam) münazaralarda kişilerin ilim seviyelerine göre sağlam delillerle, bazen de somut örnekler sunarak onlara cevap verirdi. İmam Ali'nin (a.s) Ehli Kitapla yaptığı ilmi münazaralardan birkaçını naklederek yetineceğiz.

Google+ WhatsApp