Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı

Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı

Merhum Meclisi bu namazları ve bundan sonra zikredeceğimiz her günün kısa özel duasını “Zad’ul-Mead” kitabında şöyle rivayet etmiştir

Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı
Merhum Meclisi bu namazları ve bundan sonra zikredeceğimiz her günün kısa özel duasını “Zad’ul-Mead” kitabında şöyle rivayet etmiştir:
1. Gecenin Namazı: Dört rekâttır. Her rekâtta bir Fatiha, on beş defa İhlâs Suresi okunur.
2. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, yirmi defa Kadir Suresi okunur.
3. Gecenin Namazı: On rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, elli defa İhlas Suresi okunur.
4. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, yirmi defa Kadir Suresi okunur.
5. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, elli defa İhlas Suresi okunur. Namazın selâmından sonra da yüz defa “Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammed” diyerek selavat getirilir.
6. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve bir defa da Mülk (Tebareke) suresi okunur.
7. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on üç defa Kadir Suresi okunur.
8. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on defa İhlas Suresi okunur. Namazın selamından sonra da bin defa “Subhanellah” zikri söylenir.
9. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve altı defa Ayet’el-Kürsi okunur. Namazı bitirdikten sonra elli defa selavat getirilir. Bu namazlar akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır.
10. Gecenin Namazı: Yirmi rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve otuz defa İhlas Suresi okunur.
11. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa Kevser Suresi okunur.
12. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve otuz defa Kadir Suresi okunur.
13. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur.
14. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve otuz defa Zilzal suresi okunur.
15- Gecenin Namazı: Dört rekâttır; ilk iki rekâtın her rekâtında bir Fatiha ve yüz defa İhlas; diğer iki rekâtta ise her rekâtta bir Fatiha ve elli defa İhlas Suresi okunur.
16. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on iki defa Tekasür Suresi okunur.
17. Gecenin Namazı: İki rekâttır; birinci rekâtta bir Fatiha ve bir defa da istediği her hangi bir sureyi, ikinci rekâtta ise bir Fatiha ve yüz defa İhlas Suresi okunur ve namazın selamından sonra yüz defa “La ilahe illallah” zikri söylenir.
18. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta Fatiha ve yirmi beş defa Kevser Suresi okunur.
19. Gecenin Namazı: Elli rekâttır; her rekâtta Fatiha ve elli defa Zilzal Suresi okunma suretiyle kılınır.
Burada maksat her halde her rekâtta bir defa Zilzal Suresinin okunmasıdır. Zira her rekâtta elli defa okunması kastedilirse, o zaman 2500 defa okunması gerekir, bu da oldukça zor, belki de imkânsız bir şeydir.
20. 21. 22. 23. 24. Gecelerin Namazı: Bu gecelerin her birinde sekiz rekât; her rekâtta bir Fatiha ve istediği her hangi bir sureyi okuyabilir.
25. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on defa İhlas Suresi okunur.
26. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yüz defa İhlas Suresi okunur.
27. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta imkanı olduğu takdirde bir Fatiha ve bir Mülk (Tebareke) suresi, mümkün olmadığı takdirde ise, Mülk suresinin yerine yirmi beş defa İhlas Suresini okuyabilir.
28. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, yüz defa Ayetel-Kürsi, yüz defa İhlâs ve yüz defa Kevser sureleri okunur. Namazdan sonra da yüz defa salâvat getirilir.
Bu gecenin namazını bu şekliyle Merhum Meclisi nakletmiştir. Fakat Merhum Şeyh Abbas Kummi’nin tahkikine göre bu gecenin namazı şöyledir:
Altı rekât, her rekatta bir Fatiha ve on defa Ayetel-Kürsi, on defa Kevser ve on defa da İhlas okunur. Namazdan sonra da yüz defa Resulullah’a salavat getirilir.
29. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa İhlâs okunur.
30. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa İhlâs Suresi okunur. Namazdan sonra ise yüz defa Resulullah’a (s.a.a) salâvat getirilir.
Not:Bilindiği gibi bütün namazlar ikişer, ikişer rekâtlar şeklinde (sabah namazı gibi) kılınır.

Google+ WhatsApp