Kategori : Ahlak

Arifler Açısından Aşk

Arifler Açısından Aşk

Geçen bölümde felsefeciler ve Akliyyunun kâmil insanını incelerken onlara göre insanın özü ve zatının "akıl"dan ibaret olduğunu

İmanın Asaleti

İmanın Asaleti

Akliyyun hususunda ele alacağımız diğer bir mesele de imanın "asalet"e sahip olup olmadığı konusudur.

Yardımlaşma

Yardımlaşma

Erkekler bütün ev işlerini eşlerine yüklememeli, halı yıkamak, perde asmak ve misafir ağırlamak gibi işlerin ağır ve yoğun olduğu durumlarda bazen eşlerine yardımcı olmalıdırlar.

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

İlahi kitaba ve değerli İslam Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve alih) sünnetine[1] amel ederek Yüce Allah’a kulluk, mutlak kemale ve sonsuz ilahi rahmete ermek için tek yoldur.

Nefsi Tanımak

Nefsi Tanımak

İleride onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun

Nefsin Mertebeleri

Nefsin Mertebeleri

Nefs-i Emmâre Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi

Selam ve Musafaha

Selam ve Musafaha

Sosyal bağlar sağlamlaştırılmaya muhtaçtırlar. Bu bağları pekiştirmek, genel sözle sağlanamaz.

Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler.

Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır.

Gençlere Tavsiye

Gençlere Tavsiye

İslam mantığı bu değildir asla; insanoğlunun hayatı inanmak ve inandığı şey uğruna mücadele etmekle özetlenemez. İnanç mevzu bahis değildir İslam'da.

Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

Hak Teâlâ’nın peygamberlerin ve imamların ısrar ettikleri beğenilmiş amellerden ve çok iyi işlerden biri de şüphesiz sıla-i rahimde bulunmaktır.

Şia

Şia"nın Manevi Mesajı

Şia'nın insanlara manevi mesajı bir cümleden fazla değildir. O da şudur: "Allah'ı tanıyınız." Diğer bir tabirle, "Saadete ve doğruluğa erişmeniz için Allah'ı tanımanız gerekir.

Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

Rus Ortodoks Kilisesi, Rusya'da gelecek nesilleri tehdit edeceğinden endişe duydukları aile kurumunun ortadan kalmaması için "Müslümanların aile yapısını örnek almalıyız" dedi.