Ailede Eğitim

Ailede Eğitim

Aile, bir yandan temel eğitimin başladığı okul ve öte yandan da değişim, gelişim ve yüceliş zemini hazırlayan örnek edindirme ocağıdır.

Ailede Eğitim
Aile, bir yandan temel eğitimin başladığı okul ve öte yandan da değişim, gelişim ve yüceliş zemini hazırlayan örnek edindirme ocağıdır. Eğitim alanında aileden daha önemli bir kurum bulunamaz. Bu açıdan aile çok özel ve şahsına münhasır bir konumdadır.
Çocukların eğitimi ve yeteneklerinin norm bulması için İslam dininin ebeveynlere hitaben yaptığı ciddi tavsiyelerin nedeni de budur. Bu hususta gerektiği şekliyle ihtiyat ve dikkat edilmezse şayet, telafi edilemez sorun ve sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Bunun tek kaynağı ise, özellikle doğum sonrasında ve çocukluk döneminde aile içi eğitim ilkelerini önemsememektir. Çünkü eğitimin şekil, yöntem ve içeriği ile ilgili yanlışın her türü, direkt olarak çocuk üzerinde etkisini gösterecek ve çocukta değiştirilmesi imkansız veya çok zor olan bir biçim alacaktır.
Aile bedensel, ruhsal, duygusal ve zihinsel alanda çocuğa olgunluk, erginlik kazandırabilir ve yine aile, eğitim hususundaki duyarsızlığı veya yanlış eğitim tarzı seçmesi sonucunda gelecek nesillerin de bozulmasına neden olabilir. Çocuğun maddi ve manevi güçlerinin gelişmesi ve olgunlaşması bağlamında ailendin rolü görmezden gelinemez.

Google+ WhatsApp