Kategori : Çeşitli

Hac - Baki Mezarlığı

Hac - Baki Mezarlığı

1- İmam Hasan (a.s), kardeşi İmam Hüseyn'e (as) yapmış olduğu vasiyet gereğince ceddi Resulullah'ın (s.a.a) yanı başında defnedilmesine müsaade edilmediği takdirde Baki'de babaannesi Fatıma bint-i Esed'in mezarının yakınında toprağa verilmesini istemişti.

Hac- Mescid-i Nebi

Hac- Mescid-i Nebi

Mescid-i Nebi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak açısından şu bilgileri sunuyoruz:

Hac Amellerinin Manevi Gerçekleri

Hac Amellerinin Manevi Gerçekleri

Allame Meclisi (r.a), Bihar’ul-Envar adlı kitabında İmam Cafer Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Temettü Haccı

Temettü Haccı

Bu konunun izahına ve tarihsel boyutuna girmeden önce konuyu fıkhı boyuttan ele alıp bu konudaki görüşleri önce zikredelim.

Ahiret

Ahiret

İslam'ın temel öğretilerinden birisi de ölüm denilen olay ile insan varlığının kökünün kurumadığı, yani ötede başka bir hayatın sürüp gideceği gerçekliğidir...

Hacc'da Kutsal Mekanları Tanıyalım

Hacc'da Kutsal Mekanları Tanıyalım

Mukaddes Hac günlerini yaşamaktayız. Bugünler gelip çatınca milyonlarca muvahhid insanın yüreği kutsal mekanlarda Mekke ve Medine için yanıp tutuşmakta ve ömürlerinde bir kez bile olsa bu kutsal mekanları ziyarete arzulamaktalar.

Hz. Meryem'in Münacaatları

Hz. Meryem'in Münacaatları

Meryem Hatıra ve Hıfz Kapısının önüne geldiğinde ellerini göğe açar, ve önceki peygamberlerin münacaatları ile ağlayarak Rabbine yakarır, uzun uzun zikrederdi

Dinde Sabır

Dinde Sabır

Dinlerde sabır genellikle aşağıda açıklayacağımız şu üç anlamda kullanılmıştır ki, her üç anlamda insanlık için elzemdir.

Alulbeyt Değerli Konukları Ağırladı

Alulbeyt Değerli Konukları Ağırladı

Kerbela Cuma İmamı Seyit Ahmet Safi ve Zeynebiye Camii İmamı Hücetu'l İslam Hacı Şeyh Hamit Turan Hocamız Alulbeyt Kültür Merkezini Ziyaret Ettiler.

Hakka Giden Yol 

Hakka Giden Yol 

Hakka giden yolun salikinin şu bir kaç noktaya riayet etmesi gerekir....

Allah Korkusu 

Allah Korkusu 

Korku sözcüğü genel olarak Kur'an'da anlatılmak istenen duruma göre dokuz ayrı kelime ile ifade edilmiştir.

Allah' ı zikretmek   

Allah' ı zikretmek   

Allah'ı zikretmek manevî hareketin ve Allah'a yakınlığa doğru seyr ve sülûk etmenin başlangıç noktası sayılabilir.

Hayır ve Ahiret Ehli   

Hayır ve Ahiret Ehli   

"Ya Ahmed, hayır ve ahiret ehlinin (şa"nına gelince), onların yüzü ince ve hafif olur, (Allah"a karşı) hayâları çok, ahmaklıkları ise az olur.

İmam Rıza (a.s) İlim ve Marifet Zirvesinde  

İmam Rıza (a.s) İlim ve Marifet Zirvesinde  

İyiler ve Salihler neslinden gelen Hz. Ali Bin Musa-er Rıza(as) ın veladet yıl dönümünde gönüllerimizi o hazretin nur dolu türbesinin bulunduğu mukaddes Meşhed şehrindeki manevi ziyafete gönderiyoruz.