GIYBET

GIYBET

Gıybet Kuran-ı Kerim’de ve sünnette kınanmış, azap vaad edilmiş, akibetinin çok korkunç olduğu bildirilmiş büyük günahlardandır.

GIYBET
Gıybet Allah’ın Duymadığını Zannederek Konuştuklarımızdır
Gıybet Kuran-ı Kerim’de ve sünnette kınanmış, azap vaad edilmiş, akibetinin çok korkunç olduğu bildirilmiş büyük günahlardandır.
_Gıybet; birisinin yapmış olduğu fakat duyulmasından hoşlanmadığı bir sırrını topluma yaymaktır. Eğer yapılmamış bir şey yapılmış gibi anlatılıyorsa o da iftiradır. Onun da günahı ayrıdır.
_ Gıybet kul hakkı sayılır. Ahirette hesabı gıybeti yapılan kişiye mutlaka verilecektir. Ayrıyeten günahından dolayı Allah’a da ayrı hesap verilecektir.
_ Yüce Allah(c.c) gıybeti; “Ölü kardeşinin etini yemeye” benzetmiştir. Ölü benzetmesi onun ya orada olmayışını , gıybetini yapmayı da , o kişinin etini yemeye benzeterek, gıybetin günahını ve iğrençliğini ifade etmiştir.
_ İnsan yeryüzündeki bütün varlıkların ibadetlerine sahip olsa dahi gıybeti terk etmediği sürede boşa çalışan bir varlık olur. Çünkü gıybet elde edilen bütün iyi amel ve sevapları , gıybeti edilen karşı tarafa taşır. O kişinin günahları da gıybeti yapana yüklenir.
Gıybetin Çeşitleri
*Sözle edilen gıybet
*Yazıyla gıybet
*İma yoluyla gıybet
*Hal, hareket, davranışlarla gıybet
*El, kol, yüz işaretleriyle gıybet
Gıybeti İnkar Eden Bahaneler
“Ben gıybet etmiyorum ki , gerçekleri söylüyorum” , ” Ya şimdi gıybet olacak ama” , “Burada olsa yüzüne de söylerim” gibi sözler mazeret değil , gıybetin ta kendisidir.
Gıybet Edilen Yerde Yapılması Gerekenler
Gıybeti yapan derhal uyarılmalı, susmazsa söylenenler inkar edilmeli, konu değiştirilmeli, gerekirse orası terk edilmelidir.
Gıybetin Tövbesi Ve Kefaresi
Önce Allah’tan af dilenerek tövbe edilmeli, sonra gıybeti edilen kişiden kesinlikle helallik alınmalıdır.Gıybeti edilen kişi ölmüşse, bilinmeyen bir yerdeyse ya da helallik almak büyük belaya sebep olacaksa, o kişi hakkında Allah’tan bağışlanma dilenmelidir. (Umulur ki o kişi tarafından affedilsin)
Gıybetin Kısaca Öz Tarifi
Gıybet kişinin söylenmesini ve duyulmasını istemediği şeyleri başkalarının yanında söylemek veya dinlemektir. O anda o kişi gelirse, onu görüp susacaksak, işte o konuştuklarımız gıybettir.
İLAHİ İFADELERLE GIYBET
Yüce Allah(c.c) buyuruyor ki:_”Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? iğrendiniz değil mi? O halde Allah’tan korkun; şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir”[1]
_”İnsanları diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline!”[2]
_”İnsanlar arasında edepsizliğin (günahın) yayılmasını isteyenler için dünyada ahirette de acı bir azap vardır.Allah bilir siz bilmezsiniz.”[3]
Peygamber (s.a.a) buyuruyor ki:
_”Müslümanların gıybetini yapanlar kalben iman getirmeyenlerdir. Her kim kardeşinin gizli kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını ortaya çıkarır, evinin içinde bile onu rûsva eder.”
_”Bir müslümanın gıybetini edenin abdest ve orucu batıl olur. (Allah katında sevabı yok sayılır) kıyamet günü mahşerde ağzından leşten daha kötü kokan bir kokuyla gelecek ve mahşerdekiler bundan rahatsız olacaklardır.”
_”Gücü yettiği halde din kardeşini savunmaksızın gıybetini dinleyen kimsenin günahını; gıybet edenin işlediği günahtan yetmiş kat daha fazladır.”
_”Gıybet edip de tövbe ederek dünyadan giden kimse cennete en son girecek olan kimsedir. Gıybet etmede ısrarlı olan kimse ise cehenneme ilk girecek olan kimsedir.”
_” Kimin yanında mümin kardeşinin gıybeti edilirde, gıybeti edileni savunur ve gıybeti önlerse, Allah da dünya ve ahirette ona yardım eder. Gücü yettiği halde susar yardım etmezse Allah da onu dünya ve ahirette rezil eder.”
Hz. Ali (as) buyuruyor ki:
_”Halkın en aşağılığı gıybet edendir.”
_”Gıybeti dinleyen gıybet edenin ortağıdır.!”
_”Gıybet cehennem köpeklerinin yiyeceğidir.”
_”İnsanlardan Allah’a en çok düşman olanı gıybet edendir.”
“_Gıybetten kaçın; şüphesiz gıybet, seni Allah’a ve halka kötü gösterir, mükafatını yok eder


[1] Hucrat, 12
[2] -Humeze, 1
[3] -Nur, 19

Google+ WhatsApp