Kurân'ın Bu Konularla İlgili Görüşü

Kurân'ın Bu Konularla İlgili Görüşü

Bu yüzden, ilahi dinleri de toplumsal olgular sayıp diğer toplumsal olgular-ı incelemekte keşfedilen ölçülere değerlendirmeye kalkışmışlardır.

Kur’an’ın Bu Konularla İlgili Görüşü
Vahiy ve nübüvvet hakkında önceki maddede açıkladığımız birinci görüşün taraftarları, maddi bilim dallarındaki uğraşıları ve doğal bilimlere olan ünsiyetleri yüzünden, evrende olan her olgunun tabiata hakim kanunlar çerçevesine girdiğine ve olaylar zincirinin son halkasının da tabiatın olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden, ilahi dinleri de toplumsal olgular sayıp diğer toplumsal olgular-ı incelemekte keşfedilen ölçülere değerlendirmeye kalkışmışlardır. Misal olarak, “Kuruş”, “Daryuş” ve “İskender” gibi, siyasi dehalar, kendilerini, Allah’ın elçileri ve işlerini ilahi görev ve kararlarını Allah’ın emirleri olarak bildirecek olsalardı hiç şüphesiz önceki bölümde işaret olunan sözkonusu yorumlar bunlar hakkında doğru olacaktı. Biz şimdilik tabiat ötesi alemin isbatı konusuna geçmek istemiyoruz, yine konumuzun haricinde olduğu için her bilimin ancak kendi mevzuu alanında görüş verme hakkına sahip olduğu, maddenin özelliklerini inceleyen maddi bilimlerin de madde ötesi üzerinde olumlu veya olumsuz bir yargıda bulunma yetkisine sahip olmadığını da şimdilik üstelemek istemiyoruz. Bizim demek istediğimiz şu ki, önceki bölümde açıklanan yorum ne olursa olsun, İslâm peygamberinin peygamberlik senedi hükmünde olan Kur’an’daki açıklamalarla bağdaşmaktadır. Sözkonusu yorumun doğrulanabilmesi bağdaşmaktadır. Sözkonusu yorumun doğrulanabilmesi için, Kur’an’daki açıklamalarla uyum sağlaması gerekir. Oysa Kur’an’daki kesin açıklamalar bu yorumu reddediyor. Konunun açıklığa kavuşması için bu yorumu meydana getiren öğeleri Kur’an’ın âyetleriyle karşılaştıracağız.

Google+ WhatsApp