Mübarek Şaban Ayının Faziletleri ve Amelleri

Mübarek Şaban Ayının Faziletleri ve Amelleri

Şaban ayı da, oldukça fazilet ve şerefle dolu ve Resulullah'a (s.a.a) intisap edilen bir aydır. Peygamber efendimiz (ona ve Ehlibeyt'ine salât ve selâm olsun) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birleştirir

Mübarek Şaban Ayının Faziletleri Ve Amelleri
 
Şaban ayı da, oldukça fazilet ve şerefle dolu ve Resulullah'a (s.a.a) intisap edilen bir aydır. Peygamber efendimiz (ona ve Ehlibeyt'ine salât ve selâm olsun) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birleştirir ve şöyle buyururdu: "Şaban benim ayımdır; kim benim ayımdan bir gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İmam Seccâd (a.s) (Zeynülabidin) şaban ayı girdiği zaman ashabını toplar ve onlara şöyle buyururdu:
"Ey ashabım (dostlarım), bu ayın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, Şaban ayıdır. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 'Şaban, benim ayımdır.' Bu ayı, Peygamberinizin sevgisi ve Rabbinize yaklaşmak için oruç tutun; canımı elinde tutan (ALLAH'a) andolsun ki, babam İmam Hüseyin'den (a.s) duydum ki şöyle derdi: Emirü'l-Mu'minin Ali'den (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: Kim şaban ayını Resulullah'a (s.a.a) olan sevgisinden dolayı ve ALLAH'a yakınlaşmak için oruç tutarsa, Al-lah onu sever, kendi ikram ve yüceliğine yakınlaştırır ve cenneti ona farz kılar."
Merhum Şeyh Tusî (r.a), Safvanü'l-Cemmâl'ın şöyle dediğini nakletmiştir:
İmam Sadık (a.s) bana buyurdu ki: "Nahiyende ve etrafında olan kimseleri şaban ayının orucuna teşvik et." Ben, "Canım sana feda ol-sun, bunda bir şey mi görüyorsun?" dedim, İmam (a.s) "Evet." buyurdu. "Resulullah (s.a.a) şaban ayının hilâlini gördüğü zaman Medine hal-kına birisinin şöyle seslenmesini emrederdi: Ey Yesrib (Medine) ehli, ben ALLAH Resulü'nün size elçisiyim. (Resulullah buyuruyor ki:) Şunu bilin ki şaban, benim ayımdır. Kim benim ayım hakkında bana yar-dımcı olursa (onu oruç tutarsa), ALLAH ona rahmet etsin!"
İmam Cafer Sadık (a.s) sonra Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu açıkladı:
"Resulullah'ın elçisinin (çağrısını) duyduğumdan beri şabanın orucunu hiçbir zaman ihmal etmemişimdir. Ömür boyunca da ihmal etmeyeceğim, inşaALLAH."
Emirü'l-Müminin (a.s) yine şöyle buyurdu:
"İki ayı (şaban ve ramazanı) art arda oruç tutmak, ALLAH'tan (nasip) olan bir tövbe ve mağfirettir."
İsmail İbn Abdü'l-Halik diyor ki:
İmam Sadık'ın (a.s) yanında bulunduğum bir sırada, şaban ayının orucu söz konusu edildi. Bunun üzerine İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:
"Şaban ayının fazileti şöyledir, böyledir." (Sonra şöyle buyurdu:) "Hatta haram bir kanı döken kimse dahi (pişman olup tövbe ettikten ve üzerine düşen diyeti verdikten sonra) şaban ayının orucunu tutmakla bağışlanır."
Bu değerli ayla ilgili olarak yapılması rivayet edilen ameller de iki kısımdır. Bir kısmı, bu ayın bütün günlerinde yapılan amellerdir. Bir kısmı ise, bu ayın bazı günleri veya gecelerine has amellerdir.
 

Google+ WhatsApp