Müminle Görüşmenin Sevabı

Müminle Görüşmenin Sevabı

Küfe’de zengin olmuştum. Dinî kardeşlerden (Müslümanlardan) birçok kimse yanıma geliyorlardı.

MÜMİNLE GÖRÜŞMENİN SEVABI
İshak b. Ammar şöyle diyor:
Küfe’de zengin olmuştum. Dinî kardeşlerden (Müslümanlardan) birçok kimse yanıma geliyorlardı. Halkın arasında meşhur olmaktan korktuğum için köleme dedim ki: “Dini kardeşlerden biri gelip beni sorduğunda, burada yoktur” de!
Aynı yıl içerisinde Mekke’ye gittim, İmam Sadık’ın (a.s) huzuruna varıp selam verdim. İmam (a.s) ağır ve değişik (rahatsız) bir şekilde selamımın cevabını verdi.
Arz ettim ki: “Fedan olayım! Beni senin yanında değiştiren şey nedir? (Bana eskisi gibi ilgi göstermemenin sebebi nedir?)
Buyurdu ki: “Seni müminlere karşı değiştiren şeydir (müminlere karşı takındığın tavır ve harekettir).”
Arz ettim ki: “Fedan olayım! Çok meşhur olmaktan korktuğum için böyle yaptım. Allah biliyor ki onları çok seviyor ve onlara oldukça ilgi duyuyorum.”
İmam (a.s) buyurdu ki: “Ey İshak! Mümin kardeşlerinin çok olmasından (sana çok müracaat etmelerinden) usanıp sıkılma. Zira mümin, mümin kardeşiyle karşılaştığında ona “merhaba” derse, kıyamet gününe kadar ona merhaba yazılır. Onunla toklaşırsa, Yüce Allah onların parmakları arasına yüz rahmet indirir; bunlardan doksan dokuzu, din kardeşini daha çok seven kimse içindir. Sonra Allah yüzüyle (tam rahmetiyle) onlara yönelir, arkadaşına daha çok şefkatli davranan kimse, Allah’ın rahmetine daha çok mahzar olur. Eğer Allah’ın rızası için kucaklaşırsa, Allah’ın rahmeti onları sarar. Eğer Allah’ın rızası için durup konuşurlarsa, onlara şöyle denilir: “Siz bağışlandınız; o halde yeniden amele koyulunuz.” Bir şey sormak istediklerinde melekler birbirlerine şöyle derler: “Onlardan uzaklaşalım, onların sırları vardır, Allah onların sırlarının üzerini örtmüştür (kimsenin haberdar olmasını istemiyor).”
İshak devamında şöyle diyor:
Arz ettim ki: Sözlerimiz yazılmıyor mu? Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“O, söz olarak ne söylerse, mutlaka yanında rakîb ve atîd (amelleri yazan hazır ve gözetleyici iki melek) vardır.”1
İmam (a.s) bu sözü duymakla dertliler gibi bir ah çekti ve sonra öyle şiddetli bir şekilde ağladı ki, göz yaşları mübarek sakalını ıslattı. Sonra şöyle buyurdu:
“Ey İshak! Yüce Allah müminleri yüceltmek için meleklerin onlardan uzaklaşmasını emretmektedir. Melekler onların sözlerini yazmasalar ve duymasalar da, gizlilikleri ve sırları bilen alim ve hafız (Allah) onlardan haberdardır.
Ey İshak! Allah’tan, O’nu görürcesine kork; sen O’nu görmesen de O seni görüyor. O’nun seni görmediğini zannedersen, kafir olursun. Eğer Allah’ın seni gördüğüne yakinin olduğu halde yine de günah işlersen, bu durumda O’nu, kendisinden hâyâ etmediğin seni görenlerin en aşağısı kılmış olursun.”2
………………………………..
1-Kuf / 18
2- Bihar, c. 76, s. 21

 

Google+ WhatsApp