Recep Ayında Tutulan Oruç

Recep Ayında Tutulan Oruç

Kim Recep ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, yüce Allah onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki korkudan ve kabir azabından güvende kılar.

Recep Ayında Tutulan Oruç                   
  Şeyh Saduk İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder:
"Kim Recep ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, yüce Allah onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki korkudan ve kabir azabından güvende kılar."[1]
Recep ayının yirmi dört gününü oruç tutmak hakkında birçok sevap nakledilmiştir. Örneğin: Ölüm meleği (Azrail) güzel bir elbise ve cennet şarabından (dolu) bir kadehle bir genç şeklinde onun ruhunu almak için yanında belirir olur ve ölüm sarhoşluğunun kolaylaşması için o içeceği ona içirir.                            
 
Recep Ayında Kılınan Namaz
Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
"Kim Recep ayının yedinci gecesinde dört rekât namaz kılar ve her rekâtta bir defa Fatiha, üç defa İhlâs, Felak ve Nâs Surelerini okur ve namazı bitirdikten sonra da on defa salâvat getirir ve on defa da tesbihat-i er-baayı[2] okursa, Hak Tealâ kendi arşının gölgesinde ona yer verir; ramazan ayının orucunu tutanın sevabı kadar ona sevap verir; bu namazı kılıp bitirene kadar melekler ona mağfiret dilerler; [ayrıca yüce Allah onun] can vermesini kolaylaştırır, kabir azabını hafifletir ve o kendi yerini cennette görmedikçe dünyadan ayrılmaz; Hak Tealâ da onu büyük korkudan (kıyamet gününün korkusundan) güvende kılar."
 
[1]- Bihar'ul-Envar, c.97, s.33
     [2]- "Subhanellahi ve'l-hamdu lillahi ve-la ilâhe illellahu vellahu ekber."
 

Google+ WhatsApp