Takva ve Büyük Günahlar

Takva ve Büyük Günahlar

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır.

Takva ve Büyük Günahlar
Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır. Takva lügatta korunmak ve sakınmak anlamına gelir. Şer’i açıdan takva bir insanın ahiretine zarar veren her şeyden sakınması ve Allah-u Teala’dan korkarak onun emir ve nehiylerine karşı gelmekten çekinmesidir. İmam Cafer-i Sadık (a.s) takvanın anlamı sorulunca şöyle buyurdu: “Takva Allah’ın emir ettiği her yerde hazır olman ve nehyetiği yerden uzak durmandır.” (Sefinet-ül Bihar, c.2, s.678)
Görüldüğü gibi takvanın iki yönü vardır. Birinci yönü Allah-u Teala’nın bütün emirlerini yerine getirmektir. İkinci yönü ise Allah-u Teala’nın haram kıldığı her şeyden kaçınmaktır.
Kur’anı Kerim takva hakkında şöyle buyurmaktadır:
“Takvalı olanları kurtuluşa erdiririz.” (Meryem, 72)
“İman edip takvalı olanlara dünya ve ahirette müjde vardır.” (Yunus, 63-64)
“Allah takvalı olanlarla birliktedir.” (Nahl, 128)
“Allah sadece takvalı olanların amellerini kabul eder.” (Maide, 27)
“Allah takvalı olanları sever.” (Al-i İmran, 76)
“Sizin Allah katında en değerli olanınız, en çok takvalı olanınızdır.” (Hucurat, 13)…
Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Kendi akrabalarına buyurdu ki demeyin ki Muhammet bizdendir, Allah onun sebebine bizi bağışlar; Allah’a ant olsun ki benim dostlarım sizin ve başkalarının içerisinden ancak takvalı olanlardır.”
Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Takva dinde doğruluğun ve sağlamlığın anahtarıdır. Ahiret için birikimdir. Her kötü huydan ve her felaketten uzaklaşmanın vesilesidir.”
İşte görüldüğü gibi takva bu kadar önemlidir.
Evet, takva iki bölümden oluşmuştur. Farzları yerine getirmek ve günahlardan uzak durmak takvanın ikinci bölümü birinci bölümünden önce gelir. Zira günahlarla yapılan hayır ameller insanları manevi yönde ilerletmez. Zira Allah takvalılardan ve Allah’tan korkup günahlardan sakınanlardan amellerini kabul buyurur. Eğer günah olmazsa az ameller insana faydalı olur; onu manevi açıdan yüceltir, ilerletir. Ama günahla birlikte çok amelin bile faydası yoktur.
Öte yandan birçok büyük günah, insanın yaptığı hayırları batıl ve yok eder.
Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Haram bir lokmayı yemekten sakınmak iki bin sünnet namaz kılmaktan daha sevimlidir Allah katında.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Bir dirhemi kendi sahibine geri çevirip onun rızası olmadan yememek, Allah katında yetmiş kabul olmuş hacca eşittir.”
Bir diğer hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Haset etmek, aynı ateş odunu yakıp kül ettiği gibi imanı yakıp kül eder.”
Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurdu: “Kim Subhanallah zikrini söylerse, Allah cennette onun için ağaç diker.” Kureyş’ten birisi “Ya Resulallah dedi, o zaman bizim cennette ağacımız bol olur”. Cevabında Resul-i Ekrem buyurdu ki: “Fakat kendi elinizle bu dünyadan bir ateş gönderip de onları yakmaya çalışmayın.” Yani yaptığımız günahlar, cennette kazandıklarınızı kaybetmemize sebep olur.
Yine Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Allah’ın bir meleği her gece Beyt-ül Mukaddes’in üzerinde şöyle seslenir: “Kim haram yerse, Allah farz ve müstehap hiçbir amelini kabul etmez.”
Yine şöyle buyuruyor: Eğer zayıflıktan yere çakılmış kazıklar gibi oluncaya dek namaz kılıp yontulmuş çubuklar şekline dönüşünceye kadar oruç tutsanız, sizi günahtan alıkoyacak takvaya sahip olmadığınız müddetçe Allah sizden kabul buyurmaz.”
Yine buyurmuştur ki: “Dinin aslı günahtan kaçınmaktır; günahtan kaçının, o zaman insanların en abidi sayılırsınız.”
Evet bütün bu hadislerden de anlaşıldığı gibi takva ve günahlardan kaçınmak bu kadar önemlidir. Günah insanlar için bir azap vesilesi olmakla birlikte, insanların iyi amellerini de batıl eder, dualarının kabulünü önler ve insanı kötü bir akıbete doğru sürükler. Allah-u Teala cümlemizi bütün günahlardan korusun.
Burada size önce “kebair günahlar” denen büyük günahlarla küçük günahlar arasındaki farkı açıkladıktan sonra sürekli aklımızda bulunması ve dikkat etmemizi sağlaması için büyük günahların bir fihristini vereceğiz.
Bir kere Allah’a karşı yapılan bütün günahlar önemli ve büyük sayılır. Zira Yüce Rabbimize karşı her türlü isyan ve günah önemlidir. Ancak günahları birbirine karşı kıyasladığımızda bazıları bazılarından daha önemlidir. Hatırlatılması gereken başka bir nokta şudur ki eğer günahlar sık sık yapılır ve alışkanlık haline gelirse büyük günah sayılır.
Büyük günahların ölçüsü bazı hadislerde şöyle açıklanmıştır. Büyük günah Kur’an’da veya hadislerde hakkında azap vaadi verilen günahlardır. Ki bu günahlar bazı büyük alimlerin de sayıp açıkladığı gibi altmış küsür günahtan ibarettir.


BÜYÜK GÜNAHLAR
1- Allah’a şirk koşmak ve Riya
2- Kalben Allah’tan ümidi kesmek, dualarının kabul olmamasını zannetmek.
3- Amelen Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiş gibi davranıp Allah’a kötü zanda bulunmak.
4- Allah’ın mekrinden azap ve gazabından kendini emniyette görmek.
5- Haksız yere adam öldürmek
6- Anne baba haklarını çiğnemek ve onlara eziyet etmek onlara karşı görevlerini yerine getirmemek
7- Sılayı rahim yapmamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, onlara karşı vazifesini yerine getirmemek.
8- Yetim malı yemek
9- Faiz yemek
10- Zina yapmak
11- Livata yapmak
12- Yalan yere birisine zina suçu atmak
13- Şarap içmek
14- Kumar oynamak
15- Günah olan şeylerle eğlenmek
16- Haram müzik dinlemek veya söylemek
17- Yalan söylemek
18- Yalan yere yemin etmek
19- Yalan yere şahitlik yapmak
20- Hak yere şehadet vermekten kaçınmak
21- Verdiği ahdi bozmak, sözünde durmamak
22- Emanete hıyanet etmek
23- Hırsızlık yapmak
24- Alış veriş yaparken tartıda hıyanet etmek
25- Haram yemek
26- İslam’ı öğrenip yaşayabileceği bir yerden, öğrenemeyeceği ve yaşayamayacağı bir yere gitmek
27- Zalimlere zulüm yapmaları için yardım etmek
28- İmkânı olduğu halde mazlumlara yardım etmemek
29- Sihir yapmak
30- İsraf etmek
31- Kibirlenmek ve başkalarına üstün davranmak
32- Müslümanlarla savaşmak
33- Murdar kan ve domuz eti yemek
34- Bilerek namazı terk etmek
35- Zekât ve humus vermemek
36- Hac üzerine farz olduğu halde önemsemeyip hac görevini yerine getirmemek
37- Farzlardan birisini terk etmek
38- Küçük günahlarda ısrarlı olup tekrar tekrar yapmak
39- Gıybet etmek
40- Bir müminin haysiyetine dokunup onu rezil etmek
41- Müslümanlara hile yapmak
42- Müslümanların ihtiyacı olan şeyleri stok yapıp ileride daha da pahalansın diye satışa sunmamak
43- Haset etmek, kıskanmak
44- Bir mümine düşmanlık etmek
45- Kadının kadınla cinsel ilişkide bulunası (eşcinsellik)
46- Söz taşımak
47- Fehşa ve zinaya aracı olmak ve deyyusluk yapmak. Deyyusluk kendi haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi davranıp karısının zina yapmasına göz yummak.
48- İstimna yapmak (mastürbasyon)
49- Dinde bidat koymak, yani dinde olmayan bir şeyi ona eklemek veya dinde olan bir şeyin onda olmamasını iddia etmek
50- Haksız yere bir hüküm vermek
51- Haram aylarda yani recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında savaşmak
52- İnsanları Allah yolundan alı koymak
53- Nimete nankörlük yapmak ve naşükür düşmek
54- Müslümanlar arasında fitne çıkarıp onları birbirlerine düşürmek
55- Kâfirlere silah satmak
56- Bühtan etmek, yani yalan yere birisine bir kötülüğü isnad etmek
57- Kur’an a saygısızlık yapmak
58- Ka’beye saygısızlık yapmak
59- Cami ve mescitlere saygısızlık yapmak
60- Mukaddes türbelere saygısızlık yapmak
61- Kerbela’dan alınan Hz. Hüseyin’in türbesine, toprağına saygısızlık yapmak.

BÜYÜK GÜNAH OLMASI MUHTEMEL OLAN GÜNAHLAR
Buraya kadar büyük günah oldukları kesin olan günahların fihristini verdik. Şimdi günah oldukları kesin olan, aynı zamanda büyük günah olmaları muhtemel olan günahların fihristini vereceğiz.
1- Necis olmuş bir şeyi yemek veya içmek
2- İyiyi kötüden ayırt edebilen birisinin gördüğü yerde avret yerini açmak (karı-koca müstesna).
3- Başka birisinin avret yerine bakmak (yine karı-koca müstesna)
4- Kıbleyi arkaya veya öne alarak ihtiyaç gidermek.
5- Hayızlı, nifaslı veya cenabetli bir şekilde camide durmak.
6- Erkeklerin halis ipekten elbise giymeleri ve altın takmaları.
7- Kadının kendisini erkeğe benzetmesi ve erkeğin kendisini kadına benzetmesi.
8- Başka kişilere şehvet gözüyle bakmak (karı-koca müstesna)
9- Başkasının izni olmadan mektubunu okumak.
10- İzni olmadan başkasının evinin içindeki mahrem yerlere (genellikle bakılmasını istemediği yerlere) bakmak.
11- Saptırıcı kitap ve yayınları okumak, onlarla meşgul olmak.
12- Canlı varlıkların heykelini yapmak.
13- Namahrem birisinin bedenine dokunmak
14- Zalim birisini övmek, hatta övgüyü hak etmeyen birisini övmek medh etmek veya kınamayı hak etmeyen birisini kınamak.
15- Altın ve gümüşten olan kapları kullanmak
16- İtinasızlık yüzünden cemaatle namaz kılmamak.

Google+ WhatsApp