Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

Her yıl düzenlenen namaz oturumu, İran kentlerinin atmosferini namazın hoş kokusu ile doldururken, Allah'a yakınlaşmanın heyecanını gönüllerde canlı tutuyor.

Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

Her yıl düzenlenen namaz oturumu, İran kentlerinin atmosferini namazın hoş kokusu ile doldururken, Allah'a yakınlaşmanın heyecanını gönüllerde canlı tutuyor. Bu oturumlara katılanlar namazın çeşitli boyutlarında araştırma yaparak bu etkili ibadette gizli olan sırları açıklamaya, gerçeklere susamış gönüllerini namazın duru ve aydınlık pınarından beslemeye çalışıyorlar.

Namaz insan için felah ve salah yolunu açan İlahi bir farizadır. Nitekim yüce Allah namazı, seçkin insanların belirtilerinden olduğunu iade ederken Nisa suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor:

Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.

Din uzmanları açısından namaz 3 önemli özelliğe sahiptir ki insanın manevi yükselişi ve ahlaki tezhibinde önemli rol oynuyor.

İlkin namaz, adab, hazırlık dönemi ve özel programları ile namaz kılanı doğal olarak günah ve kötülüklerden uzak kalmaya teşvik ediyor.

Daha sonra tüm dünyanın yaratıcısı ve kulların sevdiği olan yüce Allah karşısında huşu ve tapma ruhunu insanlarda canlandırıyor.

Ve namazın en son etkisi de inanlara güven ve huzur bağışlamasıdır ki bu konu yaşamın çeşitli alanlarında başarısının en önemli şartıdır.

Namaz, insan yaşamında önemli kararların alınmasındaki en büyük engellerden olan stresi insandan uzaklaştırıyor.dini öğretiler arasından namazın eksen rolünü dikkate alan İslam peygamberi hz. Muhammed, namazın dinin sütunu olduğunu ifade ederken şöyle buyuruyor:Namaz çadırın direği gibidir. Namazının sabit ve kararlı yerinde durduğu müddetçe ipler ve çiviler ve çadırın brandası yerli yerinde durur, direk kırıldığında ise ne ip ve ne branda fayda etmez.

Geçen hafta 18. namaz oturumu İran'ın Kum kentinde düzenlendi. Yeni kuşağın din ve maneviyata yönelmesi, kültürel yetkilileri, gençler ve tevhid odağı olan camileri bağdaştırmaya yöneltti. Genç insan, idealist olup doludizgin duygular ve yaşam coşkusu ile doludur. Bir genç uygun şartlarda yetişirse, caminin maneviyat dolu atmosferi onu kendine cezbeder. Fakat araştırmaya, maneviyata ve dini cazibelere susamış bir gence nasıl karşılık verilebileceği, merak konusu. Namaz oturumuna katılanlar' Cami, Gençler ve Namaz' konusu hakkında görüş alış verişinde bulundular.

İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei namaz oturumu münasebeti ile yayınladığı mesajında gençlerin duru ve coşkulu ruh haletlerine işaretle ‘ Gençlerin tertemiz can ve gönülleri, huzur ve aydınlık kaynağı olan namazın aydınlık ve sıcaklık saçan, sapkınlıklar arasında manevi süluk yolunu gösterebilen odaktır. Gençleri namazda var olan coşku ile tanıştırmak onlara ve onların güçlü elleri ve iradeleri ile yapılacak gelecek için büyük bir hizmet sayılır. Tavsiyem, camileri de gençlerin gönülleri gibi pak ve temiz tutarak coşku ile doldurmanızdır. Cami, namazın kaynaklarının parladığı ve marifet ışığının saçıldığı, marifet, sevgi ve samimiyetin var olduğu mekan olmalı.

Allah Resulü bir hadis şerifte felaha ulaşanları şöyle açıklıyor: Yüce Allah bir kaç grubu kıyamet gününde rahmetine mazhar eyler; ilkin adil hükümdarlar ve diğeri Allah ibadeti ile yetişen gençler.

Uzmanlar açısından dini duygular bir takim deruni huzurla birliktedir. Ne zaman ki bir gençtemiz, sağlıklı ve kötülüklerden uzak bir ortamda yetişirse sahip olduğu dini duygular, ona ruh sağlığı ve huzur getirir. Amerikalı psikolog Racers şöyle diyor: Gençler, maddi yaşamın tek düzeyliğine üstün gelen yeşil ve aydınlık bir ortam arzuluyorlar.

Namaz oturumunda, namaz gibi dini tealimin bir yandan gençlerin dini duygular ve isteklerini temin etmesi ve diğer yandan ise diğer doğal isteklerini makul ve dengeli biçimde kontrol ettiği vurgulandı. Dikkat ve huzur ile eda olan namaz, insanın ruh ve gönlünün yanı sıra çevresindeki ortamı da yumuşatır ve ferahlatır. Namaz ışığı ev ve aile, iş ortamı ve insanın yaşadığı tüm ortamlara ışık saçıyor. Bu yüzden gerçek namaz kılanların sayısı arttıkça toplumda bencillik ve saldırganlık azalır, ve insan topluluğu saadete daha yaklaşır. Namaz ahlaki hasenata giriş kapısıdır. Emir'ul müminin Ali (as) şöyle buyuruyor: Allah teala seçkin kullarını namaz, zekat ve zor oruçlarla kibir, ve bencillikten korur ve onlara huzur verir. Onlara mütevazi olmayı, alçak gönüllü olmayı öğretirken, kendini beğenmişliği onlardan uzaklaştırır.

Günümüzde tüm düşünürler, insanoğlunun tüm başarısızlıklarının temelinde kişisel çıkarlar pençesinde Allah'tan gafil oldukları gerçeğine itiraf ediyorlar. Namaz insanı, maddiyatın dar ve karanlık hapsinden kurtarırken, içinde gizli kalan enerjileri iyilikler ve insani faziletlere yönlendiriyor. Bu yüzden tüm İlahi dinlerde namaz kılmak, dindarlığın en temel öğesi ve en açık göstergesidir.

Kum dini ilimler havzası hocalarından Ayetullah Rıza Ostadi, katıldığı namaz oturumunda şöyle dedi: İslam dininde insan ve toplumun gelişmesi ve yücelmesi için etkili olan her konu, daha fazla dikkate alınmıştır. Yüce Rahman Allah Teala'nın marifeti ardından namaz kılmaktan üstün bir şey olmadığından dolayı gençlerin namaza teşvik edilmesi ve yönelmesinde aile ve toplumun önemli ve temel etkisi var.

Din bilimcilerine göre namaz, Allah'a doğru ilerlemek ve ona yakınlaşmak için en gerekli ibadettir. Onlara göre namazın sayısız faydaları mevcuttur ve insanı, yaşamın engebeli yollarında yardımcı olabilir. Fakat insan ve özellikle gençleri namazın önemine dikkat etmesini sağlayan ise, namazın gerçeğini, adab ve usulünün felsefesini doğru kavramaktır. bu marifet namaz kılmak ve onun derin anlamını idrak etmekle sağlanır. Temel konu ise namaz gibi ibadetlerin insanın felah ve yücelmesine sebep olmasıdır. Amerikalı yazar Dale Carnegie ( Dil Karengi) şöyle diyor: ‘Eğer ben ibadet etmenin felsefe ve sırlarını anlamaktan aciz isem neden ibadetin insana armağan ettiği saadetli yaşamdan kendimi mahrum bırakayım!?'

Bu yüzden namazı,tüm benliğimizle tecrübe edip onun manevi değerlerinden yararlanmalıyız.

Tebyan

Google+ WhatsApp